"สกรู" สำหรับเมทัลชีทหลังคาเมทัลชีทมีความความแข็งแรงทนทาน การเลือกใช้สกรูที่จะนำมายึดแผ่นเมทัลชีทต้องมีความเหมาะสม สกรูสำหรับติดตั้งหลังคาเมทัลชีทถูกออกแบบมาให้มีลักษณะพิเศษ ช่วยป้องกันการฉีกขาดของหลังคาเมทัลชีทเมื่อต้องเจาะสกรู เลือกสกรูที่ไม่ได้มาตรฐานจะทำให้แผ่นหลังคาเมทัลชีทเสื่อมสภาพไว และเกิดการรั่วซึมบริเวณที่เจาะสกรู

สกรูสำหรับยิงหลังคาเมทัลชีทมีการเคลือบกันสนิม จะเคลือบด้วยสังกะสี หรือ เคลือบกัลวาไนซ์ Galvanized Screws เพื่อป้องกันการเกิดสนิมที่ตัวสกรู สกรูยิงหลังคาเหล็กจะมี แหวนยาง EPDM รองติดกับตัวสกรูเพื่อป้องการการรั่วซึม ช่วยทำหน้าที่ ป้องกันไม่ให้โลหะที่เคลือบบนแผ่นเมทัลชีทเกิดการทำปฏิกิริยาจนกัดกร่อนขึ้นสนิม แหวนยางจะต้องทนกับความร้อน ทนรังสียูวี และต้องไม่นำไฟฟ้า

สกรูแบ่งออกเป็น 2 คลาส
การแบ่งคลาสจะถูกแบ่งตามชั้นเคลือบของตัวสกรู

1. สกรู ACCEL คลาส 3
เคลือบกันสนิมพิเศษ ตามมาตรฐาน AS 3566 Class 3 ผิวสกรูเคลือบด้วยสังกะสีและผงบุก เคลือบความหนาถึง 25 ไมครอน ผ่าน การทดสอบการเกิดสนิม โดยไอเกลือด้วยวิธีเร่งปฏิกิริยาไม่น้อยกว่า 1000 ชม. สกรูคลาส 3 จึงมีความแข็งแรง คงทน ไม่ทำให้แผ่นเมทัลชีทฉีกขาด รั่วซึม และไม่เกิดสนิม เหมาะสำหรับงานหลังคา แผ่นครอบ ผนัง ที่ต้องทนต่อทุกสภาพอากาศ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่เป็นกรด-ด่างสูง เช่น ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม และทะเล


ตัวอย่างรูปสกรู ACCEL

2. สกรู T-From คลาส 2
เคลือบกันสนิมพิเศษ ผ่านการทดสอบการเกิดสนิม โดยไอเกลือด้วยวิธีเร่งปฏิกิริยาไม่น้อยกว่า 500 ชม. สำหรับสกรู คลาส 2 เหมาะสำหรับงานที่อยู่ภายในสภาพแวดล้อมปกติทั่วไป


ตัวอย่างรูปสกรู T-From

แหวนยาง EPDM
แหวนยางมีความสำคัญกับตัวสกรู แหวนยางจะรองติดกับตัวสกรูเพื่อป้องกันการรั่วซึม ช่วยป้องกันไม่ให้โลหะที่เคลือบบนแผ่นเมทัลชีทเกิดการทำปฏิกิริยาจนกัดกร่อนขึ้นสนิม แหวนยางทนทานต่อความร้อน รังสียูวี และไม่นำไฟฟ้า


วิธีการใช้สกรู

สกรูตัวยาว เหมาะสำหรับยิงสันลอนแผ่นเหล็กเมทัลชีท

สกรูยาวยึดหลังคาเหล็ก สำหรับใช้กับแปเหล็ก
• สำหรับยึดหลังคาเหล็ก ช่วงสันลอนเข้ากับแปเหล็ก โดยไม่ต้องมีการเจาะนำสกรูยาวยึดหลังคาเหล็ก สำหรับใช้กับแปไม้
• สำหรับยึดหลังคาเหล็ก ช่วงสันลอนเข้ากับแปไม้ โดยไม่ต้องมีการเจาะนำ

สกรูตัวสั้น เหมาะสำหรับยิงสันลอนแผ่นเหล็กเมทัลชีทสกรูสั้นสำหรับยิงท้องสันลอนแผ่นเมทัลชีท สำหรับใช้กับแปเหล็ก
• สำหรับยึดหลังคาเหล็กช่วงท้องลอนเข้ากับแปเหล็ก โดยไม่ต้องเจาะนำสกรูสั้นสำหรับยิงท้องสันลอนแผ่นเมทัลชีท สำหรับใช้กับแปไม้
• สำหรับยึดหลังคาเหล็กช่วงท้องลอนเข้ากับแปไม้ โดยไม่ต้องเจาะนำสกรูตัวดูด สำหรับยึดระหว่างแผ่นหลังคา
• สำหรับยึดช่วงทับซ้อนของแผ่นหลังคาให้แนบสนิทและสวยงาม


Copyright © 2015 quality . All Rights Reserved . Design by W3layouts