About Us

"เราคือหนึ่งในผู้นำด้านหลังคาเมทัลชีท"


ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปเหล็กอย่างยาวนานกว่า 10ปี
T-One Metalic Group จึงเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจด้านการผลิตแปรรูป จำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์เหล็กรีดลอน หรือที่รู้จักกันโดนทั่วไปว่า เมทัลชีทหรือหลังคาเมทัลชีท ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานจากทั้งในและต่างประเทศมีความทนทาน รูปลอนสีสันสวยงามซึ่งหลังคาเหล็กเมทัลชีท ได้รับการออกแบบให้มีความเหมาะสมกับสภาพ ดินฟ้าอากาศในประเทศไทย

ปรัชญาการทำงานและนโยบายของ T-One Metalic Group ซึ่งยึดความพึงพอใจ ของลูกค้าเป็นหลัก รวมถึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ เราจึงสามารถให้บริการลูกค้าอย่างครบ วงจร สะดวก รวดเร็ว พร้อมให้คำปรึกษาด้านข้อมูลและเทคนิค ตั้งแต่การออกแบบผลิต ขนส่ง และติดตั้งโดย ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูง

REWARD

Copyright © 2015 quality . All Rights Reserved . Design by W3layouts